PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


Zboží není možné převzít osobně a to ani po předchozí domluvě!!! 

Ceník přepravních nákladů:

Česká republika - Zásilkovna = 0 Kč

Česká republika - poštovné "EKONOMICKY" = (prodejce vybere Zásilkovnu či Českou poštu s.p.) = 0 Kč 

- Hotově při doručení = tzv. dobírka: poštovné viz výše + 60 Kč  Berte prosím na vědomí, že dobírka u Zásilkovny nemůže přesáhnout částku 20 000 Kč.

- PayPal: poštovné ve stejné vyši jako při převodu na bankovní účet = + 0 Kč

Veškeré zboží máme skladem. Objednávka bude zpracována do 2–4 pracovních dnů po přijetí. V tomto případě zboží zasíláme na Vámi uvedenou adresu. Česká pošta ho doručí obvykle do dvou pracovních dnů nebo v případě Vaší nepřítomnosti bude uložen po dobu 7 pracovních dní na poště, kde si ho můžete vyzvednout. PPL a Zásilkovna doručuje/ukládá v obdobném čase.

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Please note that we're currently unable to ship to addresses in EU and beyond the European Union.